Drugsverslaving in het algemeen
Drugsverslaving wil zeggen dat je meer drugs gebruikt dan dat je zou willen en dat je het gebruik ook niet meer prettig vindt. De eerste periode dat je drugs gebruikt vindt je het gevoel van verdoving en de roes geweldig en kan je daarna ook weer een hele periode zonder. Maar naar gelang je de drugs langer gebruikt, wordt het prettige gevoel steeds minder en kan je op den duur géén dag meer zonder. Je ‘vergeet’ wat het is om zonder de verdoving te leven. Want als je ’s avonds gebruikt zitten de drugs de volgende dag nog in je lichaam. Als je een aantal dagen nuchter bent voel je je niet goed; je komt in een ‘leegte’ terecht die je liefst zo snel mogelijk weer op wil vullen met het gebruik van drugs. Je kan de drang wel een poos weerstaan omdat je voor je zelf niet wilt toegeven dat je verslaaft bent, maar uiteindelijk ga je toch weer voor de bijl. Dat is het teken dat je verslaafd bent, je kan niet meer zonder. Toch wil ieder mens die in de strik van verslaving terecht is gekomen, diep van binnen wel vrij zijn. Als je als mens je vrijheid verliest, wordt je ongelukkig…… en wil er iets aan doen.

Verschillende vormen van drugs
In de Nederlandse samenleving wordt er onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs. Cannabis, wiet en hasjiesj zijn softdrugs. Softdrugs geven je een ontspannen gevoel en veranderen onze geestelijke beleving. Onder harddrugs vallen heroïne, cocaïne maar ook paddenstoelen en pillen zoals XTC. Harddrugs hebben invloed op het lichaam, de geest en het zenuwstelsel en hebben een veel sterkere verdovende werking dan softdrugs.

Softdruggebruik
Softdrugs zijn bijna overal verkrijgbaar en maatschappelijk aanvaard maar dat wil niet zeggen dat het niet gevaarlijk is. Juist daarom wordt de verslavende en vernietigende werking onderschat. Onderzoek laat zien dat steeds meer jongeren een beroep doen op de verslavingszorg omdat ze in de problemen zijn gekomen. Softdrugs verstoren het proces van opgroeien van puber naar volwassene. Door de bedwelmende werking van softdrugs verlies je het zicht op jezelf en worden ook je sociale- en gezinscontacten verstoord. Ouders herkennen hun kind niet meer door het gebruik van softdrugs. Als je drugsgebruik toeneemt, merk je dat je studie en werk ook niet meer zo goed gaan. Ook is bekend dat het gebruik van sofdrugs ziektebeelden als depressie of schizofrenie kunnen uitlokken als je hier aanleg voor hebt. Als je éénmaal verslaafd bent en dagelijks drugs gebruikt, kost dit ook een hoop geld. Je komt gemakkelijk in financiële problemen. Je zelfstandig functioneren en de vrijheid om je maatschappelijk te ontwikkelen staat op het spel.

Harddruggebruik
Harddrugs zijn niet legaal verkrijgbaar maar in het circuit op straat zijn harddrugs net zo makkelijk verkrijgbaar als softdrugs. De prijs is een stuk hoger maar daar staat tegenover dat de werking veel sterker is en je dus in het begin minder nodig hebt. Ziekte, pijn, problemen en psychische moeilijkheden worden door het gebruik van heroïne verdoofd en zijn door de gebruiker niet meer voelbaar. Pas nadat de drug is uitgewerkt wordt je weer geconfronteerd met de werkelijkheid. Probleemgebruikers zullen dus snel weer opnieuw heroïne nodig hebben. Doordat bijna alle lichamelijke prikkels worden verdoofd ervaar je als gebruiker ook geen honger. Het gevolg is dat maaltijden worden overgeslagen en je zienderogen vermagerd. Je lichamelijke gezondheid gaat snel achteruit waardoor je geïsoleerd kan raken. Alleen de drugs houden je nog op de been. Het belangrijkste wordt de drang naar heroïne omdat het leven niet meer normaal is vol te houden. Armoede, criminaliteit en prostitutie kunnen het gevolg zijn van de verslaving. Waardoor het leven nog moeilijker word; een visuele cirkel is het gevolg. Zonder hulp van anderen kan de cirkel van verslaving niet doorbroken worden. Hoe langer je al verlaaft bent hoe meer tijd en energie het kost om weer een ‘normaal’ leven te gaan leiden. Cocaïne is een sociale drug die gebruikt wordt bij het op stap gaan of bij seksueel contact. De werking van het middel versterk het gevoel wat je op dat moment ervaart. De zucht naar het middel kan zo ontzettend sterk zijn dat alles binnen een paar dagen gebruikt wordt. Het loon wat iemand maandelijks verdiend kan binnen een paar dagen opgaan aan cocaïne. De gevolgen zijn ongeveer het zelfde als van heroïne, alleen het sociaal milieu kan anders zijn.

Uitweg
En er is een uitweg als jij dat wilt. Als je echt een hekel aan je verslaving hebt. Als iets vanbinnen in je roept “ik wil hier vanaf”, dan is er een weg naar vrijheid. Als christenen in Terneuzen die de bevrijdende kracht van Jezus Christus kennen, willen we je helpen om ook zelf deze bevrijdende kracht te leren kennen.

Voor meer informatie of contact klik hier!