Wie zijn wij?

Wij zijn een interkerkelijke werkgroep van enthousiaste christenen, met een hart voor mensen die wonen in Terneuzen of omgeving en op enigerlei wijze verslaafd geraakt zijn. We denken daarbij niet in de eerste plaats aan de drugs verslaafden, maar vooral ook aan hen die gebukt gaan onder afhankelijkheid van alcohol, medicatie, internet, eten, pornografie en allerlei andere denkbare verslavingen.

Het is een complexe problematiek waar de reguliere gezondheidszorg maar een beperkte hoop kan bieden. We geloven echter dat onze Heer Jezus gekomen is om aan gevangenen loslating te verkondigen en om verslagenen heen te zenden in vrijheid. (Lucas 4: 19 / Johannes 8: 36)


De werkgroep “geboeid door het leven” bestaat uit:
Bart Remerij, Leger des Heils 
Ina Berends, Evangelische Gemeente ‘De Kandelaar’
Arjan Munneke, Capitol Family Centre